Upphovsman: 
Polisen/Faksimil

Från brottsplatsen vid Bohusläns museum.