Upphovsman: 
XQS

Snuset som innehåller nikotin har gula påsar (se dosan till vänster).