Upphovsman: 
Kriminalvården

Fredrik Paganus, bibliotekarie på Västerviksanstalten.