Oväntat avancerad tandvård hos vikingar

Publicerad 15 december 2023 kl 15.58

Vetenskap. Mycket karies och tandvärk – men också viss tandvård och framtänder som slipats till. Tänder från vikingatida Varnhem vittnar om en oväntat avancerad tandläkarkonst.

Dela artikeln

I studien vid Göteborgs universitet undersöktes 3.293 tänder hos 171 individer ur den vikingatida befolkningen i Varnhem i Västergötland. Orten är känd för omfattande utgrävningar av vikinga- och medeltida miljöer, inklusive gravar där skelett och tänder bevarats väl i gynnsamma markförhållanden.

Tänderna undersöktes kliniskt med sedvanliga tandläkarverktyg under starkt ljus. Därtill gjordes ett antal röntgenundersökningar med samma teknik som inom tandvården, där patienten biter ihop med en liten fyrkantig bildplatta i munnen.

Resultaten visar att 49 procent av vikingabefolkningen hade en eller flera kariesskador. Av de vuxnas tänder var 13 procent kariesangripna, ofta vid rötterna. Barn med mjölktänder, eller både mjölk- och vuxentänder, var dock helt kariesfria.

Hos vuxna var det även vanligt att tänder gick förlorade. De undersökta vuxna individerna hade under sin livstid förlorat i genomsnitt 6 procent av tänderna, visdomständer oräknade. Risken för tandförlust ökade med hög ålder.

Av fynden att döma var det vanligt med karies, tandinfektioner och tandvärk hos vikingabefolkningen i Varnhem. Men studien visar också exempel på försök att hålla efter tänderna på olika sätt.

– Det fanns flera tecken på att vikingarna hade modifierat sina tänder, bland annat fanns spår efter användning av tandstickor, slipning av framtänder och även tandbehandling av tänder med infektioner, säger Carolina Bertilsson, tandläkare och biträdande forskare, samt studiens förstanamn och korresponderande författare.

Ett tecken på mer avancerade ingrepp var kindtänderna med filade hål, från tandkronan och in i pulpan, troligen gjorda för att lätta på trycket och dämpa svår tandvärk till följd av infektion.

– Det här är väldigt spännande att se, och inte helt olikt de tandbehandlingar vi gör i dag när vi borrar i infekterade tänder. Vikingarna verkar ha haft kunskaper om tänder, men vi vet inte om de gjorde ingreppen själva eller fick hjälp.

De slipade framtänderna kan ha varit en identitetsmarkör. Både i denna och tidigare studier har påträffade fall varit män.

– Studien ger nya kunskaper om vikingarnas munhälsa, och indikerar att tänderna varit viktiga i Varnhems vikingatida kultur. Den ger också en förståelse för att den vikingatida tandläkarkonsten troligen varit mer sofistikerad än man tidigare trott, säger Carolina Bertilsson.


Nyheter från förstasidan

Uppgift: 77 döda i israelisk attack mot matkö

"Massaker." Offren ska ha väntat på att ta emot förnödenheter.0 

Ekonominyheter

Skjuter i höjden. En bitcoin kostar nu 62.000 dollar.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.