Under luftmätningarna har Jakob Löndahl och hans forskarkollegor på sig samma skydd som personalen som vårdar coronapatienter – munskydd, visir för ansiktet, handskar och skyddsförkläde.

Svenska forskare tar reda på om corona sprids i luften

Publicerad 25 mars 2020 kl 10.32

Vetenskap. Just nu pågår mätningar på Infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund för att så snabbt som möjligt hitta svar på frågor om covid-19 och virusets överlevnad i luft.

Dela artikeln

Om coronaviruset finns i luften, när sprids då smittan från patient till luft? Hur mycket virus andas vi i så fall in? Är det tillräckliga mängder för att någon ska kunna bli sjuk av dem? Kan patienter i respirator sprida virus till luften? Vilken typ av andningsskydd behövs? Och hur ska luften renas?

Det är några av de frågor som en grupp Lundaforskare nu ska försöka besvara.

Coronaviruset smittar enligt vad vi vet framförallt genom kontaktsmitta och droppsmitta via nysningar och hosta.

– Men man antar också att viruset i vissa situationer kan smitta via aerosoler, små luftburna partiklar, i luften, säger Carl-Johan Fraenkel, specialist i infektionsmedicin vid SUS och en av forskarna i projektet, i ett utskick.

Insamlingen av luftprover på infektionskliniken i Lund har pågått ett par veckor. Mätningarna görs med instrument som är specialbyggda för att samla in biologiska ämnen från luft, och prover tas både från korridorer, allmänna utrymmen och inne i patientrummen.

– Den största utmaningen med mätningarna inne hos patienterna är att minimera alla typer av smittrisker. Patienterna som vårdas vid infektionskliniken är ofta allvarligt sjuka och kan behöva andningshjälp med extra syrgas, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid LTH, som är ansvarig för forskningsprojektet.

Han har tillsammans med andra forskare vid Lunds universitet under flera år studerat luftburen smittspridning där bland annat vinterkräksjuka har varit i fokus. Forskningen om covid-19 har nu inkluderats i de andra projekten som pågår om luftburen smitta.

– Coronaviruset är naturligtvis i fokus nu eftersom vi är i akut behov av mer kunskap om den luftburna smittspridningen, säger Jakob Löndahl och fortsätter:

– Vår tidigare forskning visar att aerosoler av vinterkräksjukeviruset är vanligast efter kräkningar och att det verkar finnas förutsättningar för luftsmitta. Jag tror att vi denna gång kan hitta spår av viruset exempelvis när extra andningsstödjande behandling sätts in, säger Carl-Johan Fraenkel.

Nu har de första luftproven från patientrummen samlats in, men resultaten dröjer ytterligare en tid. Nu väntar först en laboratorieanalys då proverna koncentreras för att det genetiska materialet ska kunna avläsas och eventuella virus identifieras. Om allt fungerar som det ska finns preliminära resultat inom de närmaste veckorna.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Prognos: Bostadsbyggandet på fortsatt låga nivåer

Tecken på en liten vändning.. "Men vi är långt ifrån de nivåer som behövs."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.