Byggkrisen i siffror

Publicerad 13 februari 2024 kl 10.52

Ekonomi. Byggbranschen har gjort en rad olika åtgärder till följd av inbromsningen i konjunkturen. Nästan en tredjedel har dragit ner på personal och en fjärdedel har pressat priserna i projekten. 27 procent räknar med att få skjuta upp planerade byggstarter. Var femte är orolig att mista jobbet i år.

Dela artikeln

I mars publiceras årets Ramirentapport, där 500 tillfrågade inom byggbranschen har fått svara på frågor om hur de påverkas av bland annat konjunktur och omvärld.

Undersökningen, som utförts av Ramirent med hjälp av Novus, visar att hälften av alla inom byggindustrin har vidtagit någon form av åtgärd för att hantera inbromsningen i branschen – nära en tredjedel har dragit ner på personal. En fjärdedel uppger att de har pressat priserna i projekten och nästan var sjätte låter bli att investera i maskiner eller annan utrustning trots att det behövs.

– Nu mer än någonsin behöver företagen prioritera. Det gäller att använda tillgängliga resurser på ett så effektivt sätt som möjligt, utan att tumma på säkerheten eller kvaliteten. Naturliga besparingar, som neddragningar av konsulter eller minskning av onödiga tjänsteresor är ofrånkomliga. Men företagen bör även satsa långsiktigt på utveckling och relationer för att ta sig igenom lågkonjunkturen., säger Jimmy Dahlström, chef för Ramirents affärsområde Den temporära fabriken, i ett pressmeddelande.

Det är tydligt att det råder en känsla av otrygghet inom branschen. I år svarar nästan 20 procent av de tillfrågade att de är oroliga för att förlora sina jobb på grund av arbetsbrist, vilket är en markant ökning från 13 procent år 2023. Sju av tio tror att det blir svårt att rekrytera rätt kompetenser till byggbranschen de närmaste 10 åren. Mest på grund av att man inte tycker att byggbranschen är tillräckligt attraktiv, men även att det kan bli svårt att locka tillbaka personer som lämnat branschen.

– Det här kan bli en utmaning. Om kompetens försvinner till andra branscher kan det bli svårt att locka tillbaka dem. Den ökade komplexiteten i byggnader och i projektens utformning gör att ny kompetens behövs. Idag finns även mycket kunskap t ex kring hur man bygger hållbart, vilket är något branschen behöver mer av i framtiden. Dessutom har man historiskt sett haft svårt att attrahera kompetens på alla organisatoriska nivåer, vilket även var tydligt efter krisen på 90-talet, säger Jimmy Dahlström.

Enligt Ramirentrapporten räknar 27 procent med att behöva skjuta upp planerade byggstarter i år.


Nyheter från förstasidan

Får 8,5 miljoner i fallskärm för "Ausländer raus"

David Lång blir högbidragstagare. Skattebetalarna ska betala politikern 75.000 kronor i månaden i 14 år.0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.