Sverigebilden

Dansk debatt: "Europa begår kollektivt självmord"

Publicerad 25 augusti 2015 kl 14.17

Utrikes. I Danmark pågår just nu en stor debatt om den massiva invandringen. I ansedda Jyllandsposten skriver historieprofessor Bent Jensen att de europeiska eliterna medvetet håller på att förstöra sin egen civilisation, medan psykologiprofessor Helmuth Nyborg varnar för att demokratin kan bli ett minne blott när folkgrupper med låg IQ tar över våra länder.

Dela artikeln

Bent Jensen jämför i sin debattartikel det nuvarande inflödet till Europa med historiska folkvandringar. Hans slutsats är att dagens situation är unik.

"Det handlar för det första om människor från en kultur som skiljer sig radikalt från europeisk kultur och som heller inte har någon lust eller vilja att låta sig assimileras utan istället kräver särbehandling. För det andra rör det sig om potentiellt oöverskådliga mänskliga flöden som kommer att förstöra de europeiska samhällena om de inte stoppas."

Något annat som är historiskt unikt är att eliterna i Europa aktivt underlättar förstörelsen av sina egna länder. Professorn nämner Sverige som skräckexempel.

Sverige skräckexempel
"Elitens falska skuldkomplex, värdenihilism, naivitet och historielöshet har redan nämnts. En studie av den skrämmande utvecklingen i Sveriges ger en stor del av svaret. Sverige är i en klass för sig, men den svenska sjukan finns i alla (väst)europeiska länder. I Sverige lyckades en ohelig allians av fromma politiker och (gentemot svenskarna) intoleranta medier att tyrannisera befolkningen till att se på medan deras en gång välordnade land förvandlas till en plats där ingen kan känna sig trygg."

Bent Jensen sammanfattar:

"Det är med andra ord inte tal om folkvandring och flyktingar i traditionell mening. Det som händer är istället att européerna passivt låter sig koloniseras av människor från en främmande kultur som inte hör hemma i Europa men som vill njuta av frukterna av européernas flit och skaparkraft."

Psykologiprofessor Helmuth Nyborg har en annan infallsvinkel på invandringsproblemet. Han skriver, även han i Jyllandsposten, att invandringen från tredje världen leder till att den genomsnittliga IQ-nivån i Danmark stadigt sjunker, vilket i sig kan hota hela det demokratiska systemet.

Låg-IQ-länder
Han hänvisar till invandrare till Danmark har 86 i genomsnittlig IQ och att en prognos visar att den genomsnittlige invånaren i Danmark därför kommer ha 92 i IQ år 2085, när de etniska danskarna är i minoritet. Då blir det svårt att upprätthålla demokratin, enligt professorn.

"Modern finsk forskning visar att länder med ett IQ-snitt under 90 inte lyckas skapa eller upprätthålla demokrati. Detta förklarar varför varje försök att införa demokrati i länder med låg IQ är dömt att misslyckas. Vi kan lära av Libyen, Afghanistan och Irak. Danmark närmar sig snabbt en kritiskt låg IQ-nivå", skriver Helmuth Nyborg.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.