Integrationen

Dansk rapport: Tredje världen-invandrare integreras aldrig

Publicerad 24 december 2020 kl 15.58

Utrikes. Benägenheten att sky arbete och istället lyfta bidrag kvarstår bland andra generationens invandrare från tredje världen, visar en färsk rapport från Danmarks statistik. Mest benägna att gå på bidrag är araberna där andelen offentligt försörjda män i åldern 30 till 59 år är 54 respektive 55 procent för ursprungsländerna Libanon och Irak.

Dela artikeln

Det råder stora skillnader mellan etniska danskar och och invandrare från tredje världen när det kommer till bland annat jobb och utbildning. Tredje generationens invandrare klarar sig inte heller bättre än andra generationens, skriver den danske historikern och kolumnisten Morten Uhrskov Jensen i Den Korte Avis. Han kallar siffrorna "skrämmande".

Västerländska invandrare ligger på ungefär samma nivå som danskarna. Utomeuropeiska invandrare gör det inte.

Statistiken jämför bland annat andelen etniska danskar och andra generationens invandrare som arbetar. Det handlar alltså om invandrare födda och uppvuxna i Danmark.

Där utgår rapporten från ett index 100 för danska män och kvinnor.

Bland tio utomeuropeiska invandrargrupper andra generationen ligger bara kvinnliga vietnameser på samma nivå som danskar kvinnor.

Samtliga övriga grupper ligger lägre än danska män och kvinnor, mellan 73 och 91. Ättlingar till somalier sticker ut i statistiken och får bara 48.

Vid 30 årsålder hade 79,5 procent av de danska männen och kvinnorna slutfört en kvalificerad utbildning, medan 64,5 procent av personerna i gruppen andra generationens invandrare hade skaffat motsvarande utbildning.

Rapporten kartlägger även provresultat från grundskolan hos tredje generationens invandrare, alltså andra generationens barn. Men även då är skillnaderna stora jämfört med etniska danskar.

Där uppvisar pakistanier en förbättring från 5,7 till 6,4, men det är fortfarande långt under det danska genomsnittet på 7,3.

Bland turkar och invandrare från forna Jugoslavien syns nästan inga förbättringar från andra till tredje generationen. "Jugoslaverna" ligger kvar på 5,8 medan turkarna ökar marginellt från 5,2 mot 5,4.

I gymnasieskolan ligger de danska ungdomarna i genomsnitt på 7,3 (flickorna får högre än pojkarna). Andra generationens invandrare hamnar på 5,9, alltså en skillnad i betyg på hela 1,4.

"Siffrorna är ganska skrämmande. De vittnar med extremt stor säkerhet att icke-västerländska invandrares stadigt växande andel av befolkningen i detta land kommer göra Danmark relativt fattigare och fattigare", konstaterar Morten Uhrskov.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Prognos: Bostadsbyggandet på fortsatt låga nivåer

Tecken på en liten vändning.. "Men vi är långt ifrån de nivåer som behövs."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.