Från 2013 rusar siffrorna.

Dramatisk ökning av sexbrott i Sverige

Publicerad 19 november 2018 kl 10.24

Inrikes. De senaste åren har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott ökat, särskilt bland kvinnor. Från 2013 syns en tydlig skillnad. Det visar en ny sammanställning av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Dela artikeln

© BRÅ

Ökningen bland kvinnor 16-24 år gamla mellan 2006-2017.

Av befolkningen i åldrarna 16–84 år uppger 6,4 procent att de utsattes för sexualbrott under 2017. Det är en ökning jämfört med 2016, då andelen var 4,7 procent.

De senaste åren har andelen som uppger sig vara utsatta för sexualbrott visat på en tydlig ökning, enligt Brå.

2006 uppgav 2,5 procent av kvinnor och 0,4 procent av män att de utsatts för sexbrott. Ungefär på den nivån låg det sedan några år.

Från och med 2013 ökade siffran betydligt och har nu mångdubblats. Nu uppger 10,7 procent av kvinnor att de utsatts för sexualbrott, jämfört med 1,6 procent av män.

Mellan 2015 och 2017 nästan dubblades antalet bland kvinnor, från 5,8 procent till 10,7 procent.

Bland kvinnor 16-24 år gamla som utsatts för sexualbrott har ökningen gått från hela 7,1 procent år 2006 till 34,4 procent år 2017.

– Det är viktigt att tänka på att sexualbrott är en brottskategori som omfattar ett brett spektrum av brott. Allt från lindrigare händelser som kränkande sexuella kommentarer, till mycket allvarliga brott, som våldtäkt, säger Maria Söderström, utredare på Brå.

Det brott som flest oroar sig för att utsättas för är bostadsinbrott, 28 procent uppger detta. 20 procent av kvinnorna mot 2 procent av männen är oroliga att utsättas för våldtäkt och övergrepp.

– Det är inte så stora skillnader mellan könen när det gäller oro för att utsättas för olika typer av brott, förutom när det gäller våldtäkt och sexuella angrepp. Där är oron hos kvinnor betydligt större än hos männen, säger Brå-utredaren Sofie Ahlin.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.