File: 
Data: 
Upphovsman: 
BRÅ

Tydligare siffror över brotten.