Upphovsman: 
Privat
Rättigheter: 

Baksidan av försvarsbrevet med citat av Mattias Karlsson.