Upphovsman: 
FT GRAFIK
Rättigheter: 

Den 18-årige somaliern kommer nu undan med ett påfallande humant straff.