Upphovsman: 
Polisen

Abraham Ukbagabir hade planerat att mörda om han blev utvisad. Här visar han hur han höll kniven under mordet.