Upphovsman: 
Stefan Ulfswärd

Järnvägsstationen i Krylbo.