Upphovsman: 
Polisen

"Han tittade på video och sa knulla muslim", löd ett av de klottrade budskapen.