Upphovsman: 
swns.com

Thomas Mair köpte instruktionsbok i hemtillverkning av vapen.