Upphovsman: 
Gage Skidmore

Donald Trump under ett valmöte igår.