Upphovsman: 
Migrationsverket

Sverige tar emot allt fler invandrare. Antal asylansökningar månad för månad sedan 2010.