Upphovsman: 
Gage Skidmore

Donald Trump knappar in på motståndaren, men har många hinder att övervinna för att bli president.