Upphovsman: 
FT Bild
Rättigheter: 

Trängsel i Stockholms tunnelbana.