Upphovsman: 
Privat.

Den 44-årige RFSL-ordföranden arbetade med unga som sålde sex.