Upphovsman: 
Polisen

Abraham Ukbagabir på sjukhus efter morden.