Upphovsman: 
Edaen

Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom.