Upphovsman: 
Fria Tider

Gatstenar utspridda över Kungsträdgården och Karl XII:s torg efter lördagens upplopp.