Upphovsman: 
Polisen

Inlägget som kvinnan åtalas för.