Upphovsman: 
SCANPIX
Rättigheter: 
Kommentar: 

Utgången ensamrätt för fotografisk bild enl. gamla fotolagen.