Upphovsman: 
Poltikerveckan Almedalen

Morgan Johansson.