Upphovsman: 
News Øresund - Johan Wessman

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt försökte småskratta bort frågorna när SVT:s programledare ställde honom mot väggen gällande socialismens historiska misslyckanden.