Upphovsman: 
Kristoffer Trolle

Demonstration i Köpenhamn till stöd för Tommy Robinson.