Upphovsman: 
Kustbevakningen

Svenska Kustbevakningen plockar upp afrikaner och araber på Medelhavet.