Upphovsman: 
SVT

Så här ser SVT:s översättning ut.