Upphovsman: 
SVT

En obekväm vice statsminister i SVT Aktuellt gick runt frågan om slopad värnskatt när hon skulle försöka försvara den högerpolitik som regeringen nu tvingas genomföra.