Upphovsman: 
Frankie Fouganthin

ENIGA: Både Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson vill båda att deras partier överger kravet på EU-utträde.