Upphovsman: 
Jessica Segerberg

Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snecker.