Upphovsman: 
Johan Schiff/Miljöpartiet de gröna

Isabella Lövin undertecknar Klimatlagen 2017.