Upphovsman: 
Polisen/Privat

Den misstänkte och offret.