Upphovsman: 
Arkeologerna

Osteologen Caroline Arcini undersöker skelettet efter en man.