Upphovsman: 
Twitter/Youtube
Rättigheter: 

Mårten Hemström (L) hånas friskt på Twitter.