Upphovsman: 
THAILAND DNP

Flockens två överlevande elefanter räddades med hjälp av rep.