Upphovsman: 
SAP

I Sverige är det regeringen som väljer ut nya domare.