Upphovsman: 
Fateh Shams

Mahmoodmoskén i Malmö som drivs av Ahmadiyya.