Upphovsman: 
Försvarsmakten

Karta över det berörda området.