Upphovsman: 
Pixabay

Ett vetenskapligt expertutlåtande om att visir inte räcker för att skydda personal i äldreomsorgen raderades från Arbetsmiljöverkets diarium och uteblev därför när frågan skulle bedömas av domstol.