Upphovsman: 
Pixabay

Region Skåne har skött upphandlingen.