Upphovsman: 
Sida

Kvinnor får kontantbidrag inom ramen för PSSN-programmet som Sida finansierar i Tanzania.