Upphovsman: 
Svenska kyrkan pressbild/Verbum

Jakob Wirén är teolog i Svenska kyrkan och ingår i ärkebiskopens stab.