Upphovsman: 
Slöseriombudsmannen

Ett annat konstverk i Paradisparken.