Upphovsman: 
Fredrik Magnussen/OU

Avbildning av ålderskänsliga delar av hjärnbarken, kortex, i blått. Överst visa från utsida vänster respektive höger. Nedre från insidan.