Upphovsman: 
Polisen Cypern

Några av de efterlysta personerna.