Upphovsman: 
Polisen/SVT

Damir Ali Ali och Mari Heidenborg.